Poistenie

„Poistenie chráni Vás, Vašu rodinu a Váš majetok pred neočakávanými udalosťami“.

Neživotné poistenie

Neživotné poistenie predstavuje širokú škálu produktov, ktoré pokrývajú poistenie ľudí, hmotného a nehmotného majetku pre občanov aj podnikateľov.

Portfólio produktov – neživotné poistenie:

  • Autá – PZP, havarijné poistenie, GAP
  • Poistenie majetku – dom, byt, domácnosť, budovy, bytové domy, hnuteľný majetok, stroje
  • Cestovné poistenie – krátkodobé, celoročné
  • Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
  • Poistenie právnej ochrany

Životné poistenie

Cieľom životného poistenia je poskytnúť finančné zabezpečenie z dlhodobého hľadiska pre Vás a Vašu rodinu v prípade náhodnej a nečakanej udalosti.

Portfólio produktov – životné poistenie:

  • Životné poistenie – investičné, kapitálové
  • Rizikové poistenie
  • Úrazové poistenie
  • Detské životné poistenie
  • Senior poistenie

Ako to funguje?

1) Dohodnem si s Vami stretnutie a porozprávame sa o Vašich potrebách a cieľoch.
2) Bezplatne Vám poradím a navrhnem riešenie. Pripravím všetky potrebné dokumenty.
3) Všetko vybavím za Vás, vrátane komunikácie s partnerskými spoločnosťami a úradmi. Vy nemusíte nikam chodiť.
4) Šetrím Váš čas a peniaze. Som odmeňovaná partnerskými spoločnosťami, Vás to nič nestojí a získate všetky finančné služby pod jednou strechou.
5) Poskytnem Vám dlhodobú následnú starostlivosť a pravidelný odborný servis.

Návrat hore