Hypotekárne úvery v roku 2020

 

 

Po nových opatreniach Európskej centrálnej banky, nás v bankovom sektore čakajú ďalšie zmeny, ktoré ovplyvnia dostupnosť úverov v SR. Aké zmeny nás teda čakajú ?

Ešte pred 7 - 8 rokmi boli úrokové sadzby na hypotékach na úrovni  okolo štyroch až piatich percent. Pod znižovanie úrokov sa podpísali kroky Európskej centrálnej banky, ktorá sa po kríze v roku 2008 snažila ekonomiku podporiť aj dostupnejšími pôžičkami. Nariadeniami a opatreniami tak majú komerčné banky prístup k „lacným“ peniazom a tak dokážu  zarobiť aj na nízkych úrokoch.

Ešte v roku 2018 sme vedeli svoje nové bývanie zafinancovať prostredníctvom hypotéky na 100%.

Čo sa na hypotekárnom trhu deje ?

V roku 2019 pokračuje sprísňovanie podmienok v súlade s opatreniami a nariadeniami Európskej centrálnej banky  a Národnej banky Slovenska. Postupne sa znižuje LTV (Loan to Value), čo je pomer  výšky hypotéky k hodnote nehnuteľnosti. Taktiež sa sprísňuje DTI (Debt to Income), čo znamená, že banky nesmú  poskytovať úvery, pri ktorých by celkový dlh žiadateľa o úver prevýšil 8-násobok čistého ročného príjmu. Výnimkou sú úvery na bývanie poskytované klientom do 35 rokov s príjmom neprevyšujúcim 1,3 násobok priemernej mzdy a DTI pri týchto úveroch nesmie prevýšiť hodnotu 9.

Napriek tomu že koncom roka 2019 hypotéky na Slovensku zaznamenali pokles na úrokových sadzbách  a tie sa pohybujú pod 1%, Národná banka Slovenska od 1.1.2020 pokračuje v sprísňovaní  podmienok k získaniu hypotéky.

Aké zmeny v poskytovaní hypotéky nás čakajú?

Menia sa podmienky DTI, ktorý musia banky rešpektovať pri schvaľovaní úverov. Výška splátky úveru bude môcť od 1.1.2020 dosiahnuť maximálne 60% čistého príjmu žiadateľa o úver po odrátaní životného minima (v roku 2019 to bola hranica 80%). Inak povedané, žiadateľovi o úver, teda budúcemu dlžníkovi, musí zostať po zaplatení všetkých existujúcich aj potenciálnych splátok výška povinnej rezervy, ktorá sa zdvojnásobila z 20% na 40% príjmu, po odpočítaní životného minima. Obmedzenie sa týka aj spotrebných úverov.

Opatrenia sa budú zavádzať postupne, od 1.1.2020 sa bude môcť ešte 15% novo-poskytnutých úverov presiahnuť hranicu 60% maximálne však 80%

Od 1.4.2020 to už bude iba 5% úverov s maximálnou výškou splátok 70% čistého príjmu, po odpočítaní životného minima, a aj tie budú poskytované iba na výnimku.

Koho sa zmeny dotknú?

Podľa vyjadrenia NBS sa zmeny dotknú  približne jednej štvrtiny žiadateľov, ja si však myslím že zmeny a regulácie sa dotknú všetkých. Žiadatelia s nízkym príjmom, pri aktuálnych vysokých  cenách nehnuteľností , ale aj žiadatelia ktorí nemajú usporenú rezervu 20-30% LTV z ceny vysnívanej nehnuteľnosti  už budú mať problém dofinancovať nehnuteľnosť spotrebným úverom.

Aj keď´ banky musia dodržiavať platnú reguláciu, existujú možnosti ako si pomôcť pri zabezpečení bývania. Ak už teraz viete, že v budúcom roku nebudete spĺňať podmienky k získaniu úveru, oslovte ma čím skôr. Pomôžem Vám požiadať o výnimku, prerátame DTI, ktoré nám pozitívne môže ovplyvniť  vianočná alebo koncoročná odmena, prípadne zvážime a prerátame možnosť založenia inej nehnuteľnosti. Porovnám Vám ponuky všetkých komerčných bánk a tak získate hypotéku „na mieru“

 

AUTOR: Anna HRABOŠOVÁ