Nová pomoc s hypotékami

Ministerstvo financií predstavilo návrh pomoci pri náraste splátok hypoték po refixácii. Ľudia ju budú môcť čerpať už za rok 2023, no pomoc zo strany štátu príde aj v nasledujúcich rokoch.
Návrh opatrení na elimináciu vysokého nárastu splátok hypoték už schválila vláda. Definitívnu účinnosť nadobudnú až po odsúhlasení parlamentom, kde o nich poslanci budú rokovať v expresnom režime. Zásadnejšie zmeny sa však v návrhu už neočakávajú. Kto teda bude mať nárok na pomoc štátu a ako bude môcť o ňu požiadať?

Zmeny v tomto nástroji sa dajú rozdeliť na dve časti. Prvou je pomoc od štátu s úrokmi zaplatenými v roku 2023, druhou je daňový bonus naviazaný na úroky zaplatené od roku 2024.
Daňový bonus si osoba uplatní v daňovom priznaní za rok 2023, ktoré bude podávať v roku 2024. Ak zamestnanec nepodáva daňové priznanie za rok 2023, uplatní mu ho zamestnávateľ v rámci vykonania ročného zúčtovania za rok 2023 v roku 2024, na základe doručeného potvrdenia od banky.

Štát by mal oprávneným osobám od budúceho roka prispievať na zvýšenú úhradu splátky úveru, ku ktorej môže dôjsť pri jeho refixácii na bývanie. Výška príspevku ako novej štátnej sociálnej dávky by mala byť 75 percent zo zvýšenia splátky úveru na bývanie, najviac v sume 150 eur mesačne. Ročne tak klienti bánk môžu na splácanie hypotéky získať od štátu 1 800 eur. Parlament o tom bude rozhodovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Ľuďom, ktorým v roku 2024 po refixácii hypotéky skokovo narastú úroky a tak aj splátka, pomôže Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR formou špeciálneho príspevku.

Aká bude výška pomoci za rok 2024?
Podobne ako v predchádzajúcom prípade, štát klientovi preplatí 75 % z nárastu splátky a to až do maximálnej výšky 150 eur mesačne (1 800 eur ročne). Tieto financie budú vyplácané už nie formou daňového bonusu (ako pri žiadateľoch v roku 2023), ale priamo príspevkom na mesačnej báze.
Príjem môže dosahovať maximálne 1,6-násobok priemernej mzdy. V tomto prípade ide o nominálnu sumu hrubého príjmu maximálne 2 086,40 eura (za rok 2022).

V prípade, ak je na úverovej zmluve spoludlžník (napríklad manželia), táto hranica sa zdvojnásobuje. Ich spoločný hrubý príjem nesmie presiahnuť sumu 4 172,80 eura. Pomoc si môže osoba uplatniť len na jednu úverovú zmluvu a jednu nehnuteľnosť. V prípade, ak je na nehnuteľnosť viacero úverov, pomoc je možné uplatniť len na jeden úver. Zároveň platí, že daná nehnuteľnosť musí slúžiť na bývanie a nesmie sa prenajímať.

Pomoc nie je možné čerpať pri refinancovaní hypotéky v inej banke.

Žiadateľ o pomoc si bude musieť podať žiadosť na hociktorom úrade práce. Ten následne po komunikácii s finančnou správou získa údaje o príjme a tak automaticky preverí nárok na uplatnenie daňového bonusu.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore