Čo je to spotrebný úver

Spotrebný úver poskytuje banka klientom v rôznych podobách. Klienti nimi môžu riešiť svoje plánované alebo neočakávané finančné potreby. Spotrebný úver môže byť poskytnutý iba fyzickým osobám starším ako 18 rokov, spravidla s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Spotrebný úver môže slúžiť na nákup spotrebného tovaru, napríklad na nákup automobilu, spotrebnej elektroniky, či financovanie dovolenky. Okrem takéhoto účelu môže spotrebný úver slúžiť aj na rekonštrukciu nehnuteľností, resp. dofinancovanie hypotéky. Banka účel využitia finančných prostriedkov spravidla nesleduje.

- Doba splatnosti spotrebného úveru je od 1 do 8 rokov

. banka Vám požičia od 300 do 30000,- EUR

Spotrebný úver môže mať rôznu podobu, a to napríklad ako pôžička, povolené prečerpanie či kreditná karta. Okrem týchto typov spotrebných úverov však za takýto úver možno považovať aj úver na bývanie.

Bankové spotrebné úvery sa na rozdiel od nákupov na splátky vybavujú pomerne zložito. Klient totiž musí preukázať schopnosť splácať úver zo svojho príjmu. Banky navyše často vyžadujú rôzne formy zábezpeky, ako napríklad ručenie fyzickou osobou, záložné právo na nehnuteľnosť, vinkuláciu vkladov, životné poistenie, prípadne založenie cenných papierov. Banka navyše väčšinou vyžaduje, aby mal klient u nej vedený účet niekoľko mesiacov pred pridelením úveru.

Naopak výhodou bankového spotrebného úveru oproti nákupu na splátky je nižšia úroková sadzba. Pokiaľ pri nákupe na splátky sa úroková sadzba nezriedka pohybuje nad 30%, pri bankovom spotrebnom úvere môžete prostriedky získať už za 4 % úrok.

Podmienky na poskytnutie spotrebného úveru sa u jednotlivých spoločností líšia. Všeobecným pravidlom, spoločným pre všetky, je nutnosť byť občanom Slovenskej republiky (alebo cudzincom s povolením na pobyt v SR) a mať taký príjem, ktorý umožní úver splácať.

Okrem spotrebných úverov možno využiť aj niekoľko ďalších produktov určených na financovanie nákupov na dlh. Jedným z týchto produktov je kreditná karta. Klient pri nákupe tovaru touto kartou čerpá stále znovu obnovovaný (tzv. revolvingový) úver. Každou splátkou zákazník znižuje dlh a zároveň si otvára dvere na jeho opätovné čerpanie až do vopred stanoveného limitu. To však môže zvádzať k stálemu nakupovaniu na úver a tým (vďaka úrokom) aj k citeľnému predraženiu kupovaného tovaru. Ako jednu z možností možno takisto použiť kontokorentný úver. Musíte však mať bežný účet a byť dostatočne bonitný, aby vám banka úver povolila.

Môj tip:  mnoho klientov má kreditné karty, napriek tomu že ich nevyužívajú. Často krát o nich ani nevedia, tie však robia problém pri rátaní bonity v bankách, pretože sú evidované v bankovom registri ako úver.

Máte záujem o spotrebný úver? Kontaktujte ma a dohodnime si  bezplatnú konzultáciu.