Chcete zabezpečiť budúcnosť svojej rodine? Získať výhodný úver, hypotéku alebo leasing, na stavbu domu, kúpu bytu, rekonštrukciu  alebo iba ušetriť na splátkach existujúcich úverov, prípadne skonsolidovať viacero úverov ? Každá banka má svoje produkty so špecifickými podmienkami . Hypotéky, spotrebné úvery, podnikateľské úvery, leasingy, stavebné úvery a medziúvery.  Som tu pre Vás, ušetrím Vám čas a pomôžem Vám vyjednať lepšie podmienky.

 

Hypotéka

Vybrať si dnes najvýhodnejšiu hypotéku zo širokej ponuky bánk je nesmierne náročné. Či už chcete kupovať, stavať, rekonštruovať, refinancovať alebo konsolidovať existujúce úvery, je dobré poradiť sa s odborníkom. Pomôžem vám s nájdením optimálneho riešenia úverovania vašej nehnuteľnosti. Pri návrhu spôsobu financovania zohľadňujem požiadaky klienta a aktuálnu ponuku bánk.

 

Navyše k tomu

 • budem vás zastupovať pri celom procesom vybavovania hypotéky
 • zastreším komunikáciu s bankou ako aj realitnou kanceláriou
 • skompletizujem požadované dokumenty na podanie žiadosti
 • priebežné informujem o stave hypotéky
 • v prípade potreby zabezpečím súdneho znalca na ohodnotenie nehnuteľnosti
 • po dohode s vami zanesiem záložné a kúpne zmluvy na kataster
 • celý čas som k dispozícii na telefóne alebo emaile (aj počas víkendov)
 • urobím vám vinkuláciu nehnuteľnosti
 • pomôžem pri výročí fixácie alebo pri predčasnom splatení 

 

 

Premýšľate nad hypotékou ? Mali by ste vedieť:

 

Účel hypotéky

Hypotéky môžu byť účelové, to znamená, že je vopred známy účel hypotéky napr. hypotéka na dom, kúpu bytu alebo hypotéka na stavbu nehnuteľnosti, prípadne hypotéka na vyplatenie už existujúcich úverov, tzv. refinancovanie hypotéky. Hypotéku je však možné dostať aj bez preukazovania účelu. Hypotéka je dlhodobý úver a banky ju poskytujú na obdobie od 4 do 30 rokov, niektoré banky ju vedia poskytnúť na obdobie až 40 rokov. 

Podmienky získania hypotéky

Žiadateľom o hypotéku môže byť každá fyzická osoba, ktorá:

 • má minimálne 18 rokov
 • je občanom SR s trvalým pobytom v SR
 • má príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo iný príjem, ktorý musí banke dokladovať.

 

Aká je najlepšia hypotéka ?

Niet pochýb o tom, že úroková sadzba je veľmi dôležitý parameter, avšak ten hovorí len o tom, koľko klient preplatí na úrokoch. Podľa môjho názoru je správne hovoriť  o celkovej preplatenosti úveru, ktorá zahŕňa okrem zaplatených úrokov aj poplatok za vedenie účtu, poplatok za spracovanie, náklady na znalecký posudok a kolky na katastri.

Celková preplatenosť úveru je dôležitá, ale ešte dôležitejšie je poznať metodiku hypoték jednotlivých bánk. Pre lepšie pochopenie uvediem príklady:

- len jediná banka na trhu je schopná vám schváliť 90% financovanie aj na nehnuteľnosť v dedine

- niektoré banky považujú za začiatok fixácie dátum podpisu úveru, iné dátum prvého čerpania

- jedna banka Vám vie predschváliť hypotekárny úver až na 6 mesiacov

- len v jedinej banke viete dávať mimoriadnu splátku každý mesiac priamo do istiny

- sú banky kde sa dá schváliť aj úverový limit nad 8DTI , ktoré posudzujú individuálne bonitu klienta

A tak by som mohla pokračovať. Najpodstatnejšie je teda nájsť spôsob ako a až potom pozerať na cenu úveru.

Výška hypotéky

Maximálna výška hypotéky závisí od bonity klienta, t.j. od jeho príjmu a možností splácať mesačnú splátku a od hodnoty nehnuteľnosti, ktorá slúži na zabezpečenie úveru. Banky spravidla poskytnú úver do výšky maximálne 80 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti, v niektorých prípadoch až do výšky maximálne 90 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Banky nemôžu poskytnúť úver vyšší ako 90 % z hodnoty nehnuteľnosti, pričom hodnotu nehnuteľnosti vždy určuje znalec. 100 percentná hypotéka už dnes nie je reálna. Nehnuteľnosť, ktorá slúži na zabezpečenie úveru, sa musí nachádzať na území SR, musí byť riadne zapísaná v katastri nehnuteľností a nesmú sa k nej viazať bankou neakceptovateľné ťarchy (napr. exekúcia alebo právo dožitia a pod.).

Maximálnu výšku hypotéky ovplyvňuje tiež limit pre celkovú zadĺženosť žiadateľa o hypotekárny úver, ktorý nesmie presiahnuť 8-násobok jeho čistého ročného príjmu. Čistý príjem potrebný na hypotéku dostaneme, ak čistý mesačný príjem žiadateľa vynásobíme dvanástimi a výsledok opäť vynásobíme ôsmymi. Tak dostaneme maximálnu výšku hypotéky. V prípade, ak žiadateľ v čase podania žiadosti o hypotéku už spláca iné úvery, maximálna výška hypotéky bude nižšia o súčty ich zostatkov.

Hypotéka pre mladých

Žiadatelia, ktorí spĺňajú podmienky nároku na hypotéku pri mladých, si môžu uplatniť daňový bonus, ktorý má formu priamej daňovej úľavy. Daňový bonus sa vzťahuje len na sumu, ktorú dlžník zaplatí banke vo forme úrokov, maximálne však 400 € ročne.

Podmienky nároku na hypotéku pre mladých:

 • vek žiadateľa nesmie byť vyšší ako 35 rokov
 • príjem žiadateľa nesmie byť vyšší ako 1,3 - násobok priemernej mesačnej mzdy, pričom pri manželoch je to dvojnásobok
 • daňový bonus sa vzťahuje iba na výšku úveru 50 000 € a nárok na daňový bonus má žiadateľ iba počas prvých piatich rokov splácania úver