Povinné zmluvné poistenie vozidla

 
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu motorových a pripojných vozidiel (PZP vozidla) má povinnosť uzavrieť každý držiteľ alebo majiteľ vozidla, registrovaného na území Slovenskej republiky.
Na trhu je veľa poisťovní ktoré ponúkajú PZP, pomôžem Vám sa zorientovať v podmienkach a v rôznych pripoisteniach ktoré poisťovne ponúkajú. Spoločne nájdeme najlepšie riešenie pre poistenie vášho auta.

 

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je poistná ochrana vášho auta, ktorá v závislosti od dojednanej poistnej zmluvy kryje škody na motorovom vozidle. Tie môžu vzniknúť nasledovnými udalosťami:

 – poškodenie alebo zničenie vozidla alebo jeho obvyklej výbavy v dôsledku havárie náhodnou udalosťou vzniknutou nárazom alebo stretom;

 – poškodenie v dôsledku živelnej udalosti (krupobitie, požiar, záplava, víchrica, pád stromu);

 – krádež vozidla alebo jeho častí; 

– vandalizmus, lúpežné prepadnutie .

Spolupracujem so všetkými poisťovňami a viem na základe vaších potrieb a požiadaviek  vypracovať ponuku na "mieru". V čase výročia poistenia prehodnocujem výšku poistného, aby ste poistenie nepreplácali.  Kontaktujte ma na bezplatnú konzultáciu.

 

   Využite online portál pre poistenie motorového vozidla