POISTENIE

V dôsledku rozličných udalostí, ktoré môžu vyplývať z nepredvídateľných okolností, vplyvom prírodných síl ale aj z vandalizmu môžme utrpieť nemalé škody na živote, zdraví a majetku. Hlavnou úlohou akéhokoľvek poistenia je zabezpečiť svoju rodinu, alebo majetok pre prípad nejakej nepríjemnej udalosti. Existuje veľa foriem životného aj neživotného poistenia a vyznať sa v tejto džungli nie je vždy jednoduché.  Na mojich webových stránkach  sa dozviete, na čo si treba dávať pozor pri uzatváraní poistenia a ukážem Vám aj rozdiely medzi rizikovým, investičným a kapitálovým poistením, poistením podnikateľov či sporením. 

 
Životné poistenie, poistenie majetku, zodpovednosti, právnej ochrany, cestovné poistenie, ale aj poistenie podnikateľov a mnohé ďalšie riziká ktoré potrebujete kryť. Chcete mať poistenie nastavené kvalitne, za rozumnú cenu a hlavne tak, aby Vám poisťovňa plnila? Napíšte mi, pri mne máte istotu, že pozerám nie len na cenu, ale predovšetkým na kvalitu, rozsah krytia a taktiež poistné podmienky. 

 

 

Na čo slúži životné poistenie?

Životná poistka vo všeobecnosti má poistenému, prípadne pozostalým (oprávneným osobám) poskytnúť finančné zabezpečenie v prípade náhodnej a nepredvídateľnej  udalosti. Okrem toho, že životná poistka slúži ako finančná istota v prípade nepríjemných udalostí, môže predstavovať aj istú formu zhodnocovania prostriedkov. Takýmito produktmi sú napríklad investičné životné poisteniekapitálové životné poistenie a dôchodkové životné poistenie.

Druhy životného poistenia

  • poistenie pre prípad smrti – je rizikové životné poistenie, kde sa celé poistné spotrebuje na poistné riziko, ktorým je smrť poisteného. Takéto životné poistenie bez sporenia sa používa vtedy, keď poistník nechce sporiť, ale chce byť iba poistený, najčastejšie pri zaistení úveru.
  • Poistenie pre prípad smrti a dožitia – je kapitálové životné poistenie, kedy sa poistenému popri poistení pre prípad smrti vytvára aj poistná rezerva - kapitál, ktorá mu bude v prípade dožitia sa určitého (vopred dohodnutého) veku vyplatená.
  • Investičné životné poistenie - je kombináciou rizikového životného poistenia a dlhodobého investovania finančných prostriedkov do podielových fondov za účelom ich zhodnotenia

Pripoistenia k životnému poisteniu

Poistnú ochranu získanú uzatvorením životného poistenia si môže poistený rozšíriť ďalšími pripoisteniami proti rôznym rizikám. Najčastejším je úrazové poistenie, ktoré je štandardným pripoistením k väčšine životných poistení. Úrazové poistenie poskytuje poistnú ochranu pre prípad smrti alebo trvalých následkov spôsobených úrazom. Ku životnému poisteniu je však možné dojednať si aj pripoistenie invalidity, straty zamestnania alebo zdravotné a nemocenské pripoistenie či ďalšie pripoistenia

Poistenie detí

Osobitnou kategóriou poistencov sú deti. Väčšina poisťovní má vo svojej ponuke aj životné poistenie pre deti, ktoré v rizikovej časti kryje nepredvídané životné udalosti, ako sú úraz alebo choroba, ale taktiež umožňuje vytváranie finančnej rezervy, ktorú môže dieťa neskôr využiť na pokrytie časti nákladov na štúdium alebo ľahší štart do života.

Ste živiteľ rodiny a potrebujete dostať dennú dávku v prípade pracovnej neschopnosti? Máte hypotekárny úver a potrebujete kryť riziko smrti? Alebo máte deti, ktoré aktívne športujú a potrebujete ich poistiť pre prípad úrazu? Tieto a ďalšie okolnosti musíte zvažovať ešte predtým, ako poistnú zmluvu uzatvoríte. Porovnanie životného poistenia si môžete spraviť aj online. Treba však myslieť na to, že najvýhodnejšie životné poistenie pre vás nemusí byť, a zrejme ani nebude, najlacnejšie poistenieNajlepšie poistenie je také, ktoré zohľadňuje vaše individuálne požiadavky a ktoré je navyše variabilné a môžete si ho počas trvania poistenia nastavovať podľa aktuálnych potrieb.

 

RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

Rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistenie (ďalej len „rizikovka“) slúži na vykrytie výdavkov a poskytnutie relavantnej náhrady v prípade neočakávanej udalosti týkajúcej sa Vášho zdravia. Cieľom poistenia je byť poistený, nie sporiť. Poistenie má význam predovšetkým u tých z Vás, ktorí nemajú vybudovaný dostatočný kapitál, ktorý by ich kryl.

Tip:

Na poistenie používajte rizikové životné poistenie, nie investičné životné poistenie. Tu sú dôvody:

  • ak vznikne lepší alebo lacnejši produkt, viete aktuálne rizikové životné poistenie zrušiť a dať si tú Vám viac vyhovujúcu alebo lacnejšiu
  • ak nejaká poisťovňa nebude ponúkať na svojej „rizikovke“ všetky pripoistenia, ktoré Vám vyhovujú, môžete si uzatvoriť niekoľko „rizikoviek“ tak, aby vykryli všetky Vaše potreby
  • ak sa ocitnete v životnej situácii, ktorá Vám neumožňuje platiť rizikové životné poistenie, jednoducho ho zrušíte a otvoríte znova, keď budete mať finančné prostriedky a neprídete pritom ani o jediný cent na poplatkoch
  • ak Vám pribudne do rodiny nový člen, môžete ho jednoducho prihodiť na zmluvu