Vláda SR sa dohodla s predstaviteľmi Slovenskej bankovej asociácie a prináša možnosť bezodplatného odloženia splátok, a to až o deväť mesiacov. Banky tak budú povinné na základe žiadosti klienta odložiť splácanie jeho úveru.

Podmienkou odloženia splátok z dôvodu pandémie však  je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou minimálne 100€ pri inom úvere u toho istého veriteľa. Záujemcovia môžu o odklad požiadať iba raz, a to kedykoľvek počas celej doby pandémie.

 

O odloženie splátok môžu požiadať klienti bánk, ktorými sú fyzické osoby, živnostníci aj malé a stredné podniky, ktoré majú do 250 zamestnancov. Žiadosť môže podať ktorýkoľvek z dlžníkov úveru. Cieľom je, aby žiadosť mohla podať nielen osoba, ktorej bol úver poskytnutý, ale aj spolu žiadateľ.

 

Vzhľadom na to, že možnosť odkladu splátok je limitovaná na jeden krát, pri vypĺňaní žiadosti si dobre premyslite, či tento odklad skutočne potrebujete. V prípade, že Vaša situácia je v tomto bezvýchodisková, veľmi dôkladne zvážte, či si odklad splátok odložíte o 1, 2, alebo až o maximálne 9 mesiacov. Dĺžka tohto odkladu sa Vám následne premietne do posunutia koncového dátumu splatenia úveru, alebo úpravy mesačnej splátky pri zachovaní dĺžky splácania.

 

Banky prisľúbili, že odklad splátok nebude mať vplyv na budúce poskytovanie úverov. V bankovom registri sa objavia len informácie, že klient požiadal o odklad na základe zákona Lex Korona. Klienti tak napriek odloženým splátkam nebudú evidovaní ako neplatiči.

 

Akýkoľvek odklad splátok však ale nebude tak úplne zadarmo, a v žiadnom prípade sa nejedná o ich odpustenie! Rada by som Vás ešte upozornila, že odklad splátok sa nevzťahuje na  úvery poskytnuté na kreditnú kartu a povolené prečerpanie (debet účtu). Ak máte hypotéku alebo iný úver poistený aj tu odporúčam obozretnosť, nakoľko odklad sa netýka poistenia úveru, tak ako je potrebné platiť  aj ďalšie poplatky spojené napríklad s vedením účtu a podobne.

 

Musím Vám ale zdôrazniť,  že úroky z istiny úveru v období odkladu splátok si banky budú počítať. To vám v konečnom dôsledku úver predraží. O koľko, to závisí od výšky úveru, úrokovej sadzby, zostatku istiny a od doby, kedy klient začne úver znova splácať.  Odklad splátok si skutočne treba dôkladne premyslieť!

 

Príklad:

Klient má v banke hypotéku 100.000€ na dobu 30 rokov, a pri 1% úročení vráti banke 115.790€. Ak využije deväťmesačný odklad splátky, vráti banke  116.203€, čo je o 413€ drahšia hypotéka.

 

Na odklad splátok doplatia tí klienti bánk, ktorí si nebudú môcť po skončení krízy dovoliť zvýšiť mesačné splátky úveru. Ťažkosti môžu mať ľudia hlavne vtedy, ak im po skončení fixácie stúpne úroková sadzba.

 

Žiadosti o odklad sa dajú podať e-mailom, telefonicky, alebo prostredníctvom on-line bankovníctva a sú bezplatné. Finančné domy odporúčajú osobnú návštevu pobočky len v krajnom prípade. Každá žiadosť spĺňajúca podmienky uvedené vyššie, bude automaticky schválená v priebehu niekoľkých  dní.

 

Pokiaľ zvažujete možnosť využiť odklad, ale nie ste ešte úplne rozhodnutí, obávate sa budúcnosti, alebo by ste radšej ešte zvážili iné možnosti, neváhajte ma osloviť, a ja Vám rada pomôžem, aby Vás v konečnom dôsledku odklad splátok nedobehol neskôr ešte negatívnejšie.

 

Zdroj: https://www.vlada.gov.sk

AUTOR: Anna HRABOŠOVÁ