Investujem ! Teda som ! (zodpovedný voči sebe a blízkym)

Analýzy aktuálneho diania na finančnom trhu hovoria, že takmer každý Slovák má skúsenosti  so sporením a s investíciou. Už ako malé deti sme si dávali malé ciele, šetrili sme si na hračku, na pero, neskôr na bicykel, auto .... podľa životného obdobia, v ktorom sme sa práve v tom čase nachádzali a podľa vtedajších priorít a možností. Aj investujeme po celý život. Deti svoj čas do vzdelania, zručností či rozvoju talentu, pričom rodičia investujú nemalé finančné prostriedky na to aby ich všemožne podporili a pripravili čo najlepšie podmienky na vstup do sveta dospelých.

Slováci sú podľa analýz finančného správania konzervatívni  investori. Väčšina si sporí v investičných životných poistkách, do ktorých si prispievajú pravidelne a dlhodobo, často však volia konzervatívne stratégie s výnosom  a tak je ich výnos ešte viac ochudobnený o vysoké poplatky, ktoré si započítajú poisťovňa aj  investičná spoločnosť. Sporia si v bankách na sporiacich účtoch, termínovaných vkladoch  s výnosom od 0,01 do 5,00% (za špecifických podmienok banky). Po odrátaní poplatkov pre banku a s prihliadnutím na infláciu je investícia v bankách jednoznačne nevýhodná.  Mnohí si sporia v produktoch stavebných sporiteľní, ktoré sa po zrušení štátnej prémie stali neatraktívne a sprevádzajú ho tiež vysoké poplatky. A mnohí si odkladajú peniaze doma, pretože majú pocit že doma je najbezpečnejšie miesto na ich úspory. S týmto sa ani ja, ani ďalší finanční experti  absolútne nestotožňujeme. V domácnosti sú peniaze či iné cennosti  najdostupnejšie pre zlodejov, vystavené ďalším rizikám ako požiar, záplava, strata a často krát aj vlastná zábudlivosť.

Aby náš majetok rástol, mali by sme pravidelne sporiť a investovať. Nestačí však len investovať. Je potrebné investovať predovšetkým správne. Na trhu je množstvo investičných spoločností a investičných programov a nie je „investícia“ ako investícia.

Trh sa neustále hýbe, investície majú svoju volatilitu (kolísavosť) . Áno, s investíciou je spojené riziko. Riziko, že investícia nedopadne tak, ako by sme chceli. A čo je  vlastne to riziko? Riziko je niečo s čím sa stretávame každodenne v našom bežnom živote, riziko je vydať sa do práce, školy, kde nám na ceste hrozí  napr. nehoda. Riziko je plánovať si ďaleko vopred  dovolenku, nakoľko hrozí, že ochorieme alebo dovolenkovú či tranzitnú destináciu postihne prírodná katastrofa. Riziko je tu s nami dennodenne a netreba sa ho obávať.  Pri investovaní sa riziko znižuje pravidelným sporením a dlhším investičným horizontom, ale aj alokáciou finančných zdrojov do viacerých produktov.

Jedným z oporných pilierov investícii na Slovensku je Garančný fond investícii. Ten chráni majetok každého investičného klienta až  do výšky  50.000 €. Ďalším pilierom pre bezpečnosť investícii  je Národná banka Slovenska, ktorá  dohliada na činnosť investičných spoločností. Zo zákona musí byť majetok klientov oddelený od majetku správcovskej spoločnosti, pričom NBS vykonáva pravidelné kontroly všetkých spoločností.           

Aké teda máme možnosti na investície? 

Investíciu vieme klientovi „ušiť“ na mieru podľa jeho požiadaviek, ale aj možností.  Môže ísť o investíciu jednorazovú, kde vieme investovať jednorázovo už  od 300€, alebo investíciu pravidelnú, pri ktorej si môže klient vo vybranom časovom horizonte investovať mesačne už od 20€. Podľa požiadaviek klienta vyberieme stratégiu, ktorá môže byť konzervatívna,  vyvážená, dynamická  alebo rastová. Od zvolenej stratégie závisí aj výnos investície.

Čo je to inflácia? Súvisí s investíciou?

Pri  financiách, a zvlášť pri investícii  je inflácia veľmi dôležitý pojem, ktorý  je nutné brať do úvahy. Inflácia predstavuje medziročnú zmenu rastu cien tovarov a služieb. V praxi to znamená, že za 10 € získa spotrebiteľ  menej tovaru či komodity, ako v minulosti a že každé jedno € má oproti predchádzajúcim obdobiam menšiu hodnotu. Za rok 2019 bola podľa štatistického úradu  inflácia na úrovni 2,70%. Ak investujeme a reálne chceme zhodnotiť majetok, tak zisk z investície musí prevýšiť nárast cien (infláciu) ako aj poplatky investičnej spoločnosti. V opačnom prípade si investor za svoje financie kúpi čoraz menej tovarov a služieb. Toto sa stáva  s úsporami, ktoré klienti nechávajú doma alebo sporia v bankách na nevýhodných bežných sporiacich účtoch (nevýhodných pre klienta, výhodných pre banku).

Pre mnohých sú investície stále veľkou neznámou a tak sa stáva, že finančné rozhodovanie je poznačené skreslenými informáciami. Často sa ľudia riadia na základe domnienok alebo zavádzajúcich reklám v médiách.  Čím menšie sú znalosti a skúsenosti bežného občana s investovaním, tým náchylnejší je  dôverovať domnienkam a fantáziám, až do bodu, kedy sa utvrdí v tom, že investovanie nie je pre neho. Paradoxne práve v takomto štádiu, ľudia sú ochotní si privlastňovať  a zosobňovať názory svojho okolia, aj keď nie sú žiadnym spôsobom finančný odborníci. Možností investovať na finančnom trhu je veľké množstvo a pre každého je výhodné niečo iné . Preto je dobré osloviť odborníka, ktorý sa finančnému trhu venuje, pozná podmienky a možnosti trhu, a ktorý má skúsenosti . Nutnosťou je spolupráca s viacerými spoločnosťami, čím sa zvyšuje šanca vybrať najoptimálnejší produkt na efektívne zhodnocovanie majetku, pri minimálnom riziku.

Pokiaľ aj Vy chcete sebe a svojej rodine finančne pomôcť a myslíte aj na budúcnosť, nenechajte za seba rozhodovať emócie a sympatie iných, ale obraťte sa na mňa a ja Vám veľmi rada pomôžem nájsť "to pravé orechové" pre Vás a Vašich blízkych.
Neváhajte a kontaktujte ma 

AUTOR: Anna Hrabošová