SPORIACE ÚČTY

Sporiace účty a ich význam

Účelom sporiaceho účtu je vybudovanie krátkodobých rezerv, ktoré Vás majú podržať v prípade výpadku príjmu na obdobie minimálne 6-12 mesiacov. Slúži ako doplnok k bežnému účtu, kde si môžete odkladať peniaze v ľubovoľných sumách a intervaloch. Vybudované rezervy dávajú človeku pocit istoty a voľnosti, pretože vie, že ak sa niečo stane, má to z čoho vykryť.

Hlavné výhody:

 • 0 € poplatky za otvorenie, vedenie a rušenie účtu
 • úrok od 0,7 – 2,8 % p.a.
 • žiadny minimálny zostatok
 • online prístup
 • 100% disponibilita prostriedkov (do troch dní máte peniaze naspäť na svojom bežnom účte)
 • nie je k tomu debetná karta, takže máte istotu, že peniaze neminiete 

Tip:

Odporúčam IAD konto, ktoré má ako jediný sporiaci účet zdaňovanie výnosov až pri výbere a denné úročenie, pričom máte z neho prístup do 1. Realitného fondu (priemerné zhodnotenie cca 3,6 % p.a.), ktorý je výborný nástroj na strednodobé sporenie (4 a viac rokov).

Podnikateľské úvery

Rozhodli ste sa podnikať? Rozšíriť svoje podnikanie ? Chcete financovať kúpu kancelárie, ambulancie alebo salónu?

Nie každý človek, ktorý pocíti túžbu podnikať má potrebný finančný kapitál na svoje podnikanie.

Podnikanie bez úverov je síce možné, nie vždy sa to však oplatí. Celý bankový systém je založený na podnikateľských úveroch. Získanie podnikateľskej pôžičky, pokiaľ ide o zabehnutú firmu z dlhoročnou históriu a garantovaným odbytom, je pomerne jednoduché. Banky hodnotia najmä bonitu firiem – teda ich schopnosť splácať požičané peniaze. Často sa vyžaduje aj ručenie či už zásobami, alebo priamo majetkom.

Najväčšie problémy so získavaním podnikateľských úverov majú začínajúci podnikatelia. Nemajú žiadnu históriu, nepodali žiadne daňové priznanie a zákazníkov buď ešte nemajú, alebo ich spočítajú na jednej ruke. Začínajúcim podnikateľom sa s financovaním snažia pomôcť rôzne štátne inštitúcie.

Pri hľadaní výhodného úveru je potrebné  pripraviť porovnanie. Podnikateľské úvery v rôznych bankách nie sú rovnako výhodné. Určite nepredpokladajte, že banka, v ktorej máte podnikateľský účet, vám ponúkne najlepšie podmienky. Každá banka sa vám pokúsi ponúknuť najvýhodnejšie podmienky. Nie pre vás – pre seba. Ideálne je získať ponuky od rôznych bánk a vybrať si tú najlepšiu.

Podnikateľské pôžičky v bankách sa nelíšia iba cenou, ale aj mnohými ďalšími parametrami, ktoré sa spočiatku nemusia zdať významné. Naraziť na ne môžete napríklad v momente, keď sa rozhodne úver predčasne splatiť.  Predražiť podnikateľský úver môžu aj rôzne poplatky.

Uvažujete nad podnikateľským úverom? Rada vám s nim pomôžem, neváhajte sa na mňa obrátiť na bezplatnú konzultáciu.

 

 

 

Len málo ľudí si vie predstaviť, že bude v dnešnej dobe existovať bez auta. Kúpa nového, či ojazdeného štvorkolesového pomocníka nie je lacný špás.

 

Čo je to leasing ?

Leasing sa najčastejšie definuje ako nákup, respektíve prenájom predmetov bežnej spotreby, hnuteľného a v dnešnej dobe už aj nehnuteľného majetku. Najčastejšou komoditou nákupu sú práve autá, ale tento spôsob financovania sa už dnes využíva aj na stroje, motocykle čí nehnuteľnosti.

Využívajú ho najmä firmy, podnikatelia ale aj bežný ľudia, ktorý nemajú dostatok vlastných finančných prostriedkov na kúpu strojov, náradia, výpočtovej techniky, áut alebo väčších transportných vozidiel. Avšak, každý typ leasingu má svoje vlastné podmienky, nakoľko záleží na predmete financovanej veci a druhu leasingovej spoločnosti. Na Slovensku existuje niekoľko takýchto spoločností, ale poskytujú ho aj bežné banky.

Typy leasingu

Operatívny

Prvý a pomerne nový druh leasingu je operatívny. Taktiež je najčastejšie využívaný na financovanie áut. Definovaný je ako forma dlhodobého prenájmu vozidla, ktorá je po skončení a aj počas splácania majetkom leasingovej spoločnosti. Tento druh financovanie je často rozšírený o rôzne doplnkové služby, pričom mesačná platba je spravidla pomerne nízka.

Súčasťou týchto služieb môže byť havarijne poistenie, zimná výbava či predplatený pravidelný servis. Avšak, výbava v cene splátky a doplnkové služby závisia od typu a podmienok spoločnosti, s ktorou budete mať leasingovú zmluvu. Veľkou výhodou je, že za škody a opravy nesie zodpovednosť leasingová spoločnosť, navyše splátky sa dajú pridať do nákladov. Existuje aj možnosť, že klient má po nejakom čase nárok na novší model predmetnej veci.

Príklad č.1 (operatívny leasing):

Klient si objedná požadovaný typ auta od leasingovej spoločnosti, ktorá mu pripraví aj cenovú kalkuláciu na dohodnuté obdobie, zvyčajne sa to zadáva na 1 až 4 roky. V zmluve sa udáva aj vopred uzavretá dohoda medzi stranami o predpokladanom počte najazdených kilometrov. V prípade prekročenia klientom zadaných kilometrov, si leasingová spoločnosť účtuje vysoké poplatky. Zodpovednosť  za poistenie, opravy, údržbu, diaľničné poplatky a niekedy aj financovanie pohonných látok má leasingová spoločnosť. Všetko závisí od požiadaviek klienta a podmienok spoločnosti. 

Finančný

Častejšie využívaný a tiež klasickejší spôsob leasingu je práve finančný. Taktiež je to prenájom predmetu, resp. vozidla leasingovou spoločnosťou užívateľovi. Predmet je majetkom prenajímateľa, až do jeho splatenia. Súčasťou zmluvy sú aj dohodnuté mesačné splátky a akontácia, ktorá sa spravidla pohybuje od 10 do 70 %.

V niektorých prípadoch sa finančný leasingu dá vybaviť aj bez akontácie. Pri tomto type kúpy však nesie klient zodpovednosť za prípadné škody a opravy. Takže pred podpisom zmluvy si treba ku mesačným splátkam pripočítať aj náklady na bežnú údržbu vozidla, zimné a letné pneumatiky či nepredvídateľné poruchy na vozidle.

Ďalšou povinnou položkou, ktorú požadujú všetky leasingové spoločnosti je havarijne poistenie. To môže, ale aj nemusí byť zahrnuté v mesačných splátkach.

Príklad č. 2 (finančný leasing):

Klient si chce kúpiť auto, ktoré stojí 10 000 € a bude ho splácať 3 roky. Ako akontáciu položí 10 % z ceny auta, respektíve 1000 €. Bude platiť 36 splátok po 285,16 € (10 266 €). V zmluve sú určené aj PZP a havarijne poistenie, spolu 400 € za rok. Aj s akontáciou preplatíte dokopy 1266 € + 1200 € za PZP a havarijne poistenie na 3 roky.

Spätný

Tento typ je najčastejšie využívaný podnikateľmi a firmami. Je to jedna z možností, ako získať voľné finančné prostriedky zo strojov, áut, hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, na kúpu iných potrebných veci do podnikania. Funguje to tak, že majiteľ odpredá daný predmet, ktorý má vo vlastníctve leasingovej spoločnosti.

Určí sa odhadovaná cena predmetu, od nej si spoločnosť odpočíta akontáciu a výšku rozdielu vyplatí klientovi. Vypočíta mu mesačnú splátku, dobu splácania a stáva sa dočasným majiteľom danej veci, až do splatenia celej dlžnej sumy. Pre spätný leasing sa rozhodujú firmy a podnikatelia vtedy, keď nemajú vlastné finančné prostriedky na kúpu nových strojov, áut, hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, nakoľko spätným leasingom získajú finančné prostriedky.

Príklad č. 3 (spätný leasing):

Klient má auto v hodnote 15 000 €. Predá ho leasingovej spoločnosti, s ktorou sa dohodne na akontácií 4000 €. Túto sumu si spoločnosť odpočíta z hodnoty auta a majiteľovi vyplatia 11 000 €. Vlastníctvo auta prechádza na leasingovú spoločnosť a klient bude vyplatenú sumu splácať mesačne, sumou 300 € na dobu 5 rokov. Celkovo tak preplatí hodnotu auta o 4000 €. Po splatení plnej sumy, prechádza auto opäť do vlastníctva klienta.

Čo je to spotrebný úver

Spotrebný úver poskytuje banka klientom v rôznych podobách. Klienti nimi môžu riešiť svoje plánované alebo neočakávané finančné potreby. Spotrebný úver môže byť poskytnutý iba fyzickým osobám starším ako 18 rokov, spravidla s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Spotrebný úver môže slúžiť na nákup spotrebného tovaru, napríklad na nákup automobilu, spotrebnej elektroniky, či financovanie dovolenky. Okrem takéhoto účelu môže spotrebný úver slúžiť aj na rekonštrukciu nehnuteľností, resp. dofinancovanie hypotéky. Banka účel využitia finančných prostriedkov spravidla nesleduje.

- Doba splatnosti spotrebného úveru je od 1 do 8 rokov

. banka Vám požičia od 300 do 30000,- EUR

Spotrebný úver môže mať rôznu podobu, a to napríklad ako pôžička, povolené prečerpanie či kreditná karta. Okrem týchto typov spotrebných úverov však za takýto úver možno považovať aj úver na bývanie.

Bankové spotrebné úvery sa na rozdiel od nákupov na splátky vybavujú pomerne zložito. Klient totiž musí preukázať schopnosť splácať úver zo svojho príjmu. Banky navyše často vyžadujú rôzne formy zábezpeky, ako napríklad ručenie fyzickou osobou, záložné právo na nehnuteľnosť, vinkuláciu vkladov, životné poistenie, prípadne založenie cenných papierov. Banka navyše väčšinou vyžaduje, aby mal klient u nej vedený účet niekoľko mesiacov pred pridelením úveru.

Naopak výhodou bankového spotrebného úveru oproti nákupu na splátky je nižšia úroková sadzba. Pokiaľ pri nákupe na splátky sa úroková sadzba nezriedka pohybuje nad 30%, pri bankovom spotrebnom úvere môžete prostriedky získať už za 4 % úrok.

Podmienky na poskytnutie spotrebného úveru sa u jednotlivých spoločností líšia. Všeobecným pravidlom, spoločným pre všetky, je nutnosť byť občanom Slovenskej republiky (alebo cudzincom s povolením na pobyt v SR) a mať taký príjem, ktorý umožní úver splácať.

Okrem spotrebných úverov možno využiť aj niekoľko ďalších produktov určených na financovanie nákupov na dlh. Jedným z týchto produktov je kreditná karta. Klient pri nákupe tovaru touto kartou čerpá stále znovu obnovovaný (tzv. revolvingový) úver. Každou splátkou zákazník znižuje dlh a zároveň si otvára dvere na jeho opätovné čerpanie až do vopred stanoveného limitu. To však môže zvádzať k stálemu nakupovaniu na úver a tým (vďaka úrokom) aj k citeľnému predraženiu kupovaného tovaru. Ako jednu z možností možno takisto použiť kontokorentný úver. Musíte však mať bežný účet a byť dostatočne bonitný, aby vám banka úver povolila.

Môj tip:  mnoho klientov má kreditné karty, napriek tomu že ich nevyužívajú. Často krát o nich ani nevedia, tie však robia problém pri rátaní bonity v bankách, pretože sú evidované v bankovom registri ako úver.

Máte záujem o spotrebný úver? Kontaktujte ma a dohodnime si  bezplatnú konzultáciu.

 

Chcete zabezpečiť budúcnosť svojej rodine? Získať výhodný úver, hypotéku alebo leasing, na stavbu domu, kúpu bytu, rekonštrukciu  alebo iba ušetriť na splátkach existujúcich úverov, prípadne skonsolidovať viacero úverov ? Každá banka má svoje produkty so špecifickými podmienkami . Hypotéky, spotrebné úvery, podnikateľské úvery, leasingy, stavebné úvery a medziúvery.  Som tu pre Vás, ušetrím Vám čas a pomôžem Vám vyjednať lepšie podmienky.

 

Hypotéka

Vybrať si dnes najvýhodnejšiu hypotéku zo širokej ponuky bánk je nesmierne náročné. Či už chcete kupovať, stavať, rekonštruovať, refinancovať alebo konsolidovať existujúce úvery, je dobré poradiť sa s odborníkom. Pomôžem vám s nájdením optimálneho riešenia úverovania vašej nehnuteľnosti. Pri návrhu spôsobu financovania zohľadňujem požiadaky klienta a aktuálnu ponuku bánk.

 

Navyše k tomu

 • budem vás zastupovať pri celom procesom vybavovania hypotéky
 • zastreším komunikáciu s bankou ako aj realitnou kanceláriou
 • skompletizujem požadované dokumenty na podanie žiadosti
 • priebežné informujem o stave hypotéky
 • v prípade potreby zabezpečím súdneho znalca na ohodnotenie nehnuteľnosti
 • po dohode s vami zanesiem záložné a kúpne zmluvy na kataster
 • celý čas som k dispozícii na telefóne alebo emaile (aj počas víkendov)
 • urobím vám vinkuláciu nehnuteľnosti
 • pomôžem pri výročí fixácie alebo pri predčasnom splatení 

 

 

Premýšľate nad hypotékou ? Mali by ste vedieť:

 

Účel hypotéky

Hypotéky môžu byť účelové, to znamená, že je vopred známy účel hypotéky napr. hypotéka na dom, kúpu bytu alebo hypotéka na stavbu nehnuteľnosti, prípadne hypotéka na vyplatenie už existujúcich úverov, tzv. refinancovanie hypotéky. Hypotéku je však možné dostať aj bez preukazovania účelu. Hypotéka je dlhodobý úver a banky ju poskytujú na obdobie od 4 do 30 rokov, niektoré banky ju vedia poskytnúť na obdobie až 40 rokov. 

Podmienky získania hypotéky

Žiadateľom o hypotéku môže byť každá fyzická osoba, ktorá:

 • má minimálne 18 rokov
 • je občanom SR s trvalým pobytom v SR
 • má príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo iný príjem, ktorý musí banke dokladovať.

 

Aká je najlepšia hypotéka ?

Niet pochýb o tom, že úroková sadzba je veľmi dôležitý parameter, avšak ten hovorí len o tom, koľko klient preplatí na úrokoch. Podľa môjho názoru je správne hovoriť  o celkovej preplatenosti úveru, ktorá zahŕňa okrem zaplatených úrokov aj poplatok za vedenie účtu, poplatok za spracovanie, náklady na znalecký posudok a kolky na katastri.

Celková preplatenosť úveru je dôležitá, ale ešte dôležitejšie je poznať metodiku hypoték jednotlivých bánk. Pre lepšie pochopenie uvediem príklady:

- len jediná banka na trhu je schopná vám schváliť 90% financovanie aj na nehnuteľnosť v dedine

- niektoré banky považujú za začiatok fixácie dátum podpisu úveru, iné dátum prvého čerpania

- jedna banka Vám vie predschváliť hypotekárny úver až na 6 mesiacov

- len v jedinej banke viete dávať mimoriadnu splátku každý mesiac priamo do istiny

- sú banky kde sa dá schváliť aj úverový limit nad 8DTI , ktoré posudzujú individuálne bonitu klienta

A tak by som mohla pokračovať. Najpodstatnejšie je teda nájsť spôsob ako a až potom pozerať na cenu úveru.

Výška hypotéky

Maximálna výška hypotéky závisí od bonity klienta, t.j. od jeho príjmu a možností splácať mesačnú splátku a od hodnoty nehnuteľnosti, ktorá slúži na zabezpečenie úveru. Banky spravidla poskytnú úver do výšky maximálne 80 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti, v niektorých prípadoch až do výšky maximálne 90 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Banky nemôžu poskytnúť úver vyšší ako 90 % z hodnoty nehnuteľnosti, pričom hodnotu nehnuteľnosti vždy určuje znalec. 100 percentná hypotéka už dnes nie je reálna. Nehnuteľnosť, ktorá slúži na zabezpečenie úveru, sa musí nachádzať na území SR, musí byť riadne zapísaná v katastri nehnuteľností a nesmú sa k nej viazať bankou neakceptovateľné ťarchy (napr. exekúcia alebo právo dožitia a pod.).

Maximálnu výšku hypotéky ovplyvňuje tiež limit pre celkovú zadĺženosť žiadateľa o hypotekárny úver, ktorý nesmie presiahnuť 8-násobok jeho čistého ročného príjmu. Čistý príjem potrebný na hypotéku dostaneme, ak čistý mesačný príjem žiadateľa vynásobíme dvanástimi a výsledok opäť vynásobíme ôsmymi. Tak dostaneme maximálnu výšku hypotéky. V prípade, ak žiadateľ v čase podania žiadosti o hypotéku už spláca iné úvery, maximálna výška hypotéky bude nižšia o súčty ich zostatkov.

Hypotéka pre mladých

Žiadatelia, ktorí spĺňajú podmienky nároku na hypotéku pri mladých, si môžu uplatniť daňový bonus, ktorý má formu priamej daňovej úľavy. Daňový bonus sa vzťahuje len na sumu, ktorú dlžník zaplatí banke vo forme úrokov, maximálne však 400 € ročne.

Podmienky nároku na hypotéku pre mladých:

 • vek žiadateľa nesmie byť vyšší ako 35 rokov
 • príjem žiadateľa nesmie byť vyšší ako 1,3 - násobok priemernej mesačnej mzdy, pričom pri manželoch je to dvojnásobok
 • daňový bonus sa vzťahuje iba na výšku úveru 50 000 € a nárok na daňový bonus má žiadateľ iba počas prvých piatich rokov splácania úver

 

» Hypotéka

» Spotrebný úver, refinancovanie

» Leasing

» Podnikateľské úvery

 

 

Verejné zdravotné poistenie je povinné zo zákona. Každý má na výber z 3 zdravotných poisťovní:

- Všeobecná zdravotná poisťovňa

- Union zdravotná poisťovňa

- Dôvera zdravotná poisťovňa

Ja ako sprostredkovateľ spolupracujem s poisťovňou Dôvera. Už aj v Bytči je možnosť vykonať zmenu zdravotnej poisťovne a to raz ročne najneskôr do 30.septembra

Ak sa vám narodilo dieťa, máte 60 dní na to aby ste ho prihlásili do verejného zdravotného poistenia. 

Ak ste sa vrátili zo zahraničia, kde ste boli zdravotne poistení, na poistenie máte 8 dní.

Ak premýšľate o zmene zdravotnej poisťovne, o poistení novorodenca alebo hľadáte poisťovňu po návrate zo zahraničia rada vám podám informácie o poisťovni Dôvera a jej výhodách pre poistenca v mojej kancelárii alebo u vás doma.

 

Cestovné poistenie

Poistenie liečebných nákladov, ako aj množstvo pripoistení vás chránia na cestách, či už za oddychom, alebo za prácou. 

   Využite online portál pre cestovné poistenie   

 

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

 Ide o najdôležitejšiu zložku cestovného poistenia, pričom pred uzavretím poistnej zmluvy je rozumné zohľadňovať výšku liečebných nákladov v krajine, do ktorej cestujete. Pri ceste do okolitých (bývalých komunistických) štátov bude stačiť aj krytie na bežný limit poistného plnenia, napr. 100 000 EUR. Keď však cestujete do ekonomicky najvyspelejších štátov západnej Európy, ďalej do Japonska, Austrálie, Kanady a USA, odporúčame si dojednať poistenie liečebných nákladov bez limitu – na neobmedzenú výšku poistného plnenia.

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Ak cestujete do krajín Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska, je rozumné nosiť so sebou Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý dostanete vo svojej verejnej zdravotnej poisťovni (Dôvera, Všeobecná zdravotná poisťovňa alebo Union zdravotná poisťovňa). Po jeho predložení vás ošetria v štátnych zdravotníckych zariadeniach. Napr. v Českej republike, kde sú takmer všetky nemocnice štátne a ošetrenie vám poskytnú ako keby ste boli občan Českej republiky. Naopak v Chorvátsku pri pobreží mora sú takmer všetky zdravotnícke zariadenia súkromné, preto s Európskym preukazom zďaleka nevystačíte. Je rozumné mať vždy aj komerčné cestovné poistenie, ktoré naviac oproti Európskemu preukazu poskytuje:

 • Asistenčnú službu – zorganizovanie pomoci, preplatenie nákladov na vycestovanie blízkej osoby, tlmočnícke služby, právna pomoc, atď.
 • Prevoz chorého späť do vlasti – repatriácia.
 • Prevoz telesných pozostatkov v prípade smrti.
 • Preplatenie spoluúčasti v zdravotníckom zariadení – v niektorých krajinách ide aj o stovky eur.
 • Ošetrenie aj v súkromných zdravotníckych zariadeniach.

 

Poistenie zodpovednosti za škodu v zahraničí

 Keď spôsobíte neúmyselnú škodu inému na zdraví, usmrtením, poškodením alebo zničením veci, poisťovňa túto škodu preplatí priamo poškodenému, pokiaľ uzná jeho nárok za oprávnený, Poisťovňa vás chráni aj proti neoprávneným nárokom, keď si niekto na vás vymyslí, že ste mu škodu spôsobili a vy musíte dokázať, že to nie je pravda. Poistné krytie obsahuje aj ušlý zisk a právne náklady, niekedy aj zaplatenie kaucie. Poistenie zodpovednosti za škodu v rámci cestovného poistenia sa spravidla nevzťahuje na škody spôsobené v súvislosti s vedením motorového vozidla, ani škody spôsobené pri výkone povolania.

 

Úrazové poistenie v cestovnom poistení

 Úrazové poistenie si často ľudia zamieňajú s poistením liečebných nákladov, pritom ide o pripoistenie. V prípade úrazu ošetrenie v zdravotníckom zariadení, lieky, hospitalizácia a operácie budú preplatené z poistenia liečebných nákladov a peniaze dostane zdravotnícke zariadenie. Úrazové poistenie rieši v prípade úrazu odškodné pre poisteného za trvalé následky úrazu alebo bolestné, prípadne poistné plnenie v prípade smrti úrazom dostávajú pozostalí. Ak vykonávate niektorý rizikový šport, rátajte v konkrétnej poisťovni s prirážkou alebo dokonca s výlukou z poistenia úrazu pri vašom športe.

 

Poistenie batožiny v cestovnom poistení

Batožina je súbor osobných vecí poisteného, ktoré si obvykle nosí so sebou na cestách – šatstvo, obuv, hygienické potreby, cennosti, elektronické zariadenia, športové náradie a náčinie, ortopedické a zdravotné pomôcky a podobne. Batožina sa poisťuje v cestovnom poistení pre prípad poškodenia, zničenia, krádeže vlámaním, lúpeže alebo straty. V každej poisťovni sú stanovené limity poistného plnenia pre jednotlivé položky osobných vecí, najmä sa limitujú cennosti, elektronické a optické prístroje alebo športové náradie. Dobre si preštudujte poistné podmienky, aby ste presne vedeli, čo máte kryté a aké sú vaše nároky po vzniku škody.

 

Poistenie storna

 Poistenie stornovacích poplatkov rieši náhradu zaplatených nákladov na cestu – cestovné lístky, letenky, hotelové účty, zaplatený zájazd v cestovnej kancelárii, a to pri zrušení cesty z dôvodov, presne vymenovaných v poistnej zmluve, najmä pri vážnom ochorení alebo úraze alebo smrti poisteného alebo blízkej osoby alebo spolucestujúceho, v prípade straty alebo zničenia cestovných dokladov, prípadne pri povolaní na vojenské cvičenie.
Každá poisťovňa má trochu iné podmienky, kedy je možné uzavrieť poistenie storna vzhľadom k dátumu zaplatenia poistených cestovných výdavkov, resp. určitý počet dní pred plánovaným začiatkom cesty. Toto riešia poistné podmienky, ktoré odporúčame preštudovať skôr ako sa rozhodnete za tento typ poistenia alebo pripoistenia zaplatiť.
Storno je možné pripoistiť súčasne s dojednaním cestovného poistenia, resp. poistenia liečebných nákladov, ale je možné poistiť stornovacie poplatky aj samostatne. Napr. si platíte celoročné cestovné poistenie a kupujete si drahú letenku, pri kúpe letenky si môžete samostatne poistiť storno.

 

Asistenčné služby

 V prípade problémov na cestách je nesmierne dôležité, aby ste sa mohli obrátiť na profesionálnu asistenčnú službu. Zavoláte na telefónne číslo, ktoré máte na kartičke cestovného poistenia a poviete 3 veci: číslo vašej poistky, kde sa nachádzate a aký máte problém. Asistenčná služby vám odporučí zdravotnícke zariadenie, zorganizuje pomoc, zoženie právnika alebo pošle odťahovú službu pre vaše auto. Riaďte sa pokynmi, ktoré vám operátor oznámi do telefónu.

 

Celoročné cestovné poistenie

 Celoročné cestovné poistenie je pre ľudí, ktorí cestujú často do zahraničia na dovolenku ako turisti alebo služobne za účelom pracovnej cesty, prípadne sa dlhodobo zdržiavajú v cudzine – študenti, au pair, pracovný pobyt, turisti.
Na tento účel poisťovne ponúkajú vhodné produkty celoročného cestovného poistenia – celoročné karty. Podľa potrieb klienta sú zostavené typy produktov, zohľadňujúce účel pracovnej cesty a dôležitý je najmä spôsob cestovania, poisťovne zohľadňujú, či ide o viacnásobný výjazd alebo súvislý dlhodobý pobyt.
Z tohto hľadiska sa vyskytujú na trhu tieto typy produktov:

 1. Celoročné cestovné poistenie pre viacnásobý výjazd počas roka (Multiple Trip), kedy jeden pobyt v zahraničí nepresahuje 90 dní (v niektorých poisťovniach len 45 dní alebo 30 dní)
 2. Celoročné cestovné poistenie bez nutnosti návratu do vlasti počas roka – vhodné pre študentov, au pair, podnikateľov, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí, atď.
 3. Viacročné cestovné poistenie individuálne alebo ako rodinný variant
 4. Celoročné poistenie do hôr, ktoré kryje náklady na zásah Horskej záchrannej služby

 

Ako si vybrať najvhodnejšie celoročné cestovné poistenie?

 Pred uzatvorením celoročnej karty si ujasnite niekoľko otázok, ktoré ovplyvňujú výber správneho variantu krytia.

 1. Cestujete len súkromne alebo niekedy aj pracovne? Ak občas chodíte aj na služobnú cestu, mali by ste mať dojednanú vhodnú tarifu.
 2. Vykonávate rizikové povolanie alebo rizikové športy v zahraničí? V prípade, že si tieto rizikové činnosti nepripoistíte, poistná udalosť – úraz pri takej činnosti nebude poisťovňou uznaná a preplatená.
 3. Do ktorých štátov cestujete? Keď cestujete len po Európe, nemusíte si uzatvárať poistenie na celý svet. Naopak, keď cestujete často po Európe a jedenkrát za rok letíte na týždeň do USA, môžete si uzavrieť celoročnú kartu s územnou platnosťou v Európe, a okrem toho osobitné jednorazové poistenie pre jednorazový pobyt v USA.

Dajte veľký pozor na poistnú sumu (limit krytia) pre liečebné náklady v zahraničí. V chudobnejších štátoch vám stačí krytie okolo 100 000 €, v prípade ciest do vyspelých štátov západnej Európy, Japonska, Austrálie, Kanady, a najmä USA si vyberte radšej produkt s neobmedzeným krytím liečebných nákladov, pretože v týchto krajinách sú ceny lekárskych zákrokov, hospitalizácie, operácií a ostatných zdravotných služieb vysoké.
– Koľko bude trvať váš súvislý pobyt v zahraničí? V prípade častejších kratších ciest do zahraničia je vhodnejšie si uzatvoriť finančne výhodnejšie ročné cestovné poistenie pre prípad viacnásobných výjazdov do 90 dní.

 

   Využite online portál pre cestovné poistenie   

 

Poistenie rodinného domu a bytu

Obytné budovy sú nehnuteľnosti, určené na bývanie. Byt v bytovom dome, rodinný dom, rekreačná chata alebo chalupa.

Poistenie súkromných nehnuteľností – dom, byt, bytový dom, rekreačná chata

 Predmetom poistenia nehnuteľností môžu byť:

 • rodinné domy alebo vily trvale obývané;
 • rekreačné chaty a chalupy;
 • bytové domy;
 • bytové jednotky – byty vo vlastníctve;
 • vedľajšie stavby – garáže, záhradné chatky, hospodárske budovy, ploty, oporné múry a podobne;
 • príslušenstvo stavieb – studne, žumpy, septiky, domáce vodárne, bazény, strojné a elektronické zariadenia a podobne.

   Využite online portál pre poistenie nehnuteľnosti   

 

Proti čomu sa poisťuje rodinný dom, byt alebo rekreačná chata?

 Všetky poisťovne poisťujú obytné budovy združenou formou, kde taxatívne vymenované riziká sú poskladané v „balíčku“, v ktorom by nemali chýbať tieto zložky:

 • požiar, priamy úder blesku, výbuch, zrútenie lietadla alebo jeho častí
 • voda z vodovodného potrubia
 • víchrica, krupobitie (ľadovec)
 • tiaž (ťarcha) snehu, lavína
 • povodeň, záplava
 • zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín
 • pád stromov, stožiarov a iných predmetov
 • náraz vozidla, dym, aerodynamický tresk
 • výbuch sopky, zemetrasenie
 • odcudzenie – krádež stavebných súčastí, vandalizmus

Niektoré poisťovne poskytujú naviac nasledovné riziká.

 • nepriamy úder blesku, prepätie – škody spôsobené zvýšeným napätím v elektrickej sieti, zvýšenou silou elektrického prúdu
 • atmosférické zrážky – škoda spôsobená vniknutím zrážkovej vody na poistenú vec
 • lom rúrok – pri prasknutí potrubia sa preplatí aj škoda vzniknutá na potrubí.

Pripoistenie domácnosti

K poisteniu domu, bytu je možnosť poistiť aj domácnosť. Poisťovne v rôznych balíkoch ponúkajú rôzne pripoistenia domácností, cenností, umeleckých diel... 

 Poistenie na novú hodnotu

 Skôr ako uzavriete poistnú zmluvu na poistenie svojho nehnuteľného majetku, dôkladne si preštudujte poistné podmienky v časti, kde je definovaný spôsob plnenia. Väčšina poisťovní plní v nových cenách len za škody na budovách, ktoré majú vek do 20, 30 alebo 40 rokov. Keď vek budovy presiahne stanovený počet rokov, poistné plnenie bude primerane krátené o amortizáciu, a to obyčajne od 0,5 % do 1,5 % za každý rok, ktorý uplynul od kolaudácie. Plnenie sa vypláca v časových cenách.

Príklad krátenia poistného plnenia kvôli veku nehnuteľnosti

V praxi to môže znamenať, že 45 – ročná budova, pri ktorej je stanovené technické opotrebenie 1 % ročne, je opotrebená spolu na 45 %. Čo by to znamenalo v prípade škody ?
Príklad poistnej udalosti – prasknutie vodovodného potrubia a následné vytopenie:

 

Výška škody vytopením vodou z vodovodného potrubia 7 000 EUR
Zrážka z dôvodu opotrebenia – 3 150 EUR
Výsledné plnenie v časovej cene 3 850 EUR

Našťastie aj pre staršie domy existujú na slovenskom trhu riešenia poistenia na novú hodnotu, ale zďaleka nie vo všetkých poisťovniach.

   Využite online portál pre poistenie nehnuteľnosti   

 

Podpoistenie nehnuteľnosti

Iný problém môže nastať pri plnení z dôvodu podpoistenia, čiže poistenia na poistnú sumu, ktorá je výrazne nižšia ako poistná hodnota, t. j. nová hodnota nehnuteľnosti. Obyčajne z dôvodu, aby poistník ušetril na poistnom, stanoví si príliš nízku poistnú sumu, napr. pri kúpe nehnuteľnosti si vezme úver len na polovicu kúpnej ceny a snaží sa splniť požiadavku banky na poistenie založenej nehnuteľnosti do výšky požičanej istiny. Poisťovňa v prípade poistnej udalosti kráti plnenie v pomere výške škody percentuálne tak, aký je pomer poistnej sumy a poistnej hodnoty.

Príklad podpoistenia

Klient Ing. Ján Hraško kúpi nový rodinný dom za 200 000 €, pričom od banky si vezme hypotéku na 100 000 €, banke stačí poistenie vinkulovať na 100 000 €, klient si stanoví poistnú sumu 100 000 €, dochádza teda k 50%-nému podpoisteniu. O pol roka víchrica zničí strechu pánovi Hraškovi, čím vznikne škoda 20 000 € a výpočet poistného plnenia bude nasledovný.

Poistná hodnota – nová hodnota domu 200 000 €
Poistná suma stanovená v poistnej zmluve 100 000 €
Výška víchricou spôsobenej škody – náklady na opravu strechy 20 000 €
Poistné plnenie s uplatnením podpoistenia 10 000 €

Pán Janko Hraško musí doplatiť zo svojich peňazí za opravu strechy 10 000 €. Keby jeho finančný agent vysvetlil pánovi Hraškovi princíp podpoistenia a pán Hraško by sa neulakomil na niekoľko desiatok eur, ktoré by platil naviac za poistenie na novú hodnotu, nemusel by byť po poisnej udalosti stratový.

 

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva, držby alebo prenájmu nehnuteľnosti

 S vlastníctvom alebo prenajímaním bytu alebo domu súvisí aj riziko škody spôsobenej inému na zdraví, usmrtením alebo na veci, vrátane ušlého zisku. Škodu musí vlastník nehnuteľnosti uhradiť aj vtedy, keď ju priamo nezavinil. V poistnej zmluve pre poistenie nehnuteľného majetku je obyčajne možné si dojednať aj poistenie zodpovednosti z vlastníctva, držby alebo prenájmu nehnuteľnosti.

Príklady škôd spôsobených z vlastníctva nehnuteľnosti

Každý vlastník nehnuteľnosti má objektívnu zodpovednosť za škodu, to znamená, že zodpovedá aj za škodu ktorú nezavinil.

 • Zo strechy domu spadne cencúľ na okoloidúceho a spôsobí mu zranenie, pričom liečebné náklady, regres Sociálnej poisťovne a nemajetková ujma sa vyšplhajú na 28 000 €.
 • Sneh sa zosunie zo strechy a zdemoluje zaparkované auto suseda, pričom oprava stojí 8 000 €.
 • Návšteva sa pošmykne na schodoch pred domom a zlomí si nohu.
 • V byte na 10. poschodí bytového domu praskne ventil radiátora a vytopí 6 susedov pod sebou, napácha škody za 3 450 €.
 • V byte vypukne požiar z dôvodu skratu elektrického vedenia a zasiahne aj okolité byty. Škoda vznikne ohňom, ale aj vytopením po zásahu hasičov. Konečný účet za rekonštrukciu poškodených bytov a nákup nového zariadenia dosiahol 235 000 €.

 

Poistenie garáže

 Garáž môže byť poistená ako vstavaná súčasť obytnej budovy alebo ako vedľajšia budova pri rodinnom dome, prípadne aj samostatne stojaca na osobitnej adrese. Poisťuje sa ako nehnuteľnosť proti rovnakým rizikám ako obytná budova – požiar, živelné a katastrofické škody.

Osobitne sa poisťujú hnuteľné veci v garáži okrem motorového vozidla, a to proti požiaru, živelným pohromám a krádeži vlámaním.

  

   Využite online portál pre poistenie nehnuteľnosti