Dôchodok

Dôchodku sa nedožijem! Toto je najčastejšia odpoveď klientov, keď sa ich spýtam na tému Dôchodok. Spoliehať sa iba na štát, tak sa dôchodku skutočne nedožijeme. Zastropovanie dôchodkového veku sa zasa odrazí na výške dôchodku. Sú však možnosti ako sa na jeseň svojho života môžme zabezpečiť  svojím vlastným úsilím. Čím skôr začnete, tým lacnejšie to pre vás bude.

Tak ako pri nájdení výhodnej hypotéky tak aj dobre nastavený pilier môže znamenať o 100 – 200 € vyšší dôchodok.
Či vôbec a ktorý pilier sa vo vašom prípade oplatí vám poradím na osobnom stretnutí.

 

 DÔCHODKOVÉ PILIERE

1. pilier + 2. pilier + 3. pilier = váš dôchodok

Účelom dôchodkových pilierov (2. a 3. pilier) je zníženie Vašej závislosti na štátnom dôchodku a zvýšiť celkovú výšku vyplácaného dôchodku. Takýmto spôsobom môžete dostávať dôchodok z troch zdrojov.

Starobné dôchodkové sporenie (2.pilier) je Váš súkromný dôchodkový účet, na ktorý putujú každý mesiac 5,00% z Vašej hrubej mzdy (Vy teda neplatíte nič, len prerozdelíte odvody). Za tieto peniaze sa nakupujú podielové jednotky v dôchodkovom fonde, ktoré sú Vašim majetkom a jeho hodnota závisí od výšky zhodnotenia fondu, do ktorého investujete. Na výber máte 5 správcovských spoločností a 4 typy fondov.

Doplnkové dôchodkové sporenie (3.pilier) je taktiež Váš súkromný dôchodkový účet, ale na rozdiel od 2. piliera, si v tomto pilieri sporíte už z vlastných zdrojov. Aj tu sa za Vaše peniaze nakupujú podielové jednotky v dôchodkovom fonde, ktoré sú Vašim majetkom a jeho hodnota závisí od výšky zhodnotenia fondu, do ktorého investujete. Navyše štát podporuje tento pilier tzv. daňovou úsporou t.j. Váš ročný vklad do výšky 180 € si viete odpočítať z daňového základu. Taktiež Vám na 3. dôchodkový pilier môže prispievať zamestnávateľ a to až do výšky 6% z hrubej mzdy. Na výber máte 4 správcovské spoločnosti.

Hlavné výhody:

  • nezávislosť od štátneho dôchodku, peniaze sú Vaším majetkom
  • peniaze sú vo fáze sporenia v prípade Vašej smrti dedičné
  • peniaze sa investujú do podielových fondov
  • možnosť príspevkov zamestnávateľa a daňová úspora (tretí pilier)

Môj tip:

Pre všetkých do 35 rokov sa rozhodne oplatí vstúpiť  do 2. pilieria.  Vyberte si správcovskú spoločnosť a indexový fond, ktorý má ako základ americký index t.j. VÚB Generali, Axa alebo NN

3. pilier využívajte len v prípade, že Vám naň prispieva zamestnávateľ. Výšku Vášho príspevku si nastavte na minimálnu sumu, ktorou získate maximálny príspevok zamestnávateľa. V prípade, že Vám nerobí problém sporiť mesačne 15 €, odkladajte túto sumu, aby ste získali aj maximálnu daňovú úsporu. Stále však platí, že prostredníctvom programu pravidelného investovania sa viete dopracovať k vyššiemu zhodnoteniu aj lepšej disponibilite finančných prostriedkov.