II.pilier – sme naozaj takí bohatí ?

Starobné dôchodkové sporenie predstavuje kapitalizačný , tzv. II. pilier dôchodkového systému, ktorý je príspevkovo definovaný. To znamená, že výška dôchodkovej dávky bude závisieť od zaplatených príspevkov do II. piliera a ich zhodnotenia. Finančné prostriedky sporiteľov spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) .

ým poistením (I. pilierom) zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia.

Sporiteľ, ktorý sa rozhodne pre sporenie v II. pilieri tak bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov . Prvým bude primerane krátený dôchodok z I. piliera , ktorý vypláca Sociálna poisťovňa a druhým bude dôchodok z II. piliera , ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov, ich zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.

 

Teraz sa pozrieme na II. pilier cez čísla.

Aktuálne je v II. pilieri takmer 1,5 milióna Slovákov vo veku 18-65 rokov. Je to necelých 60% obyvateľstva, resp. 70% zamestnaných obyvateľov.

Keďže vstup do II. piliera je dobrovoľný pre vekovú skupinu 18-35 rokov, aj z tejto skupiny má druhý pilier približne 80-85% (po odrátaní nezamestnaných či študujúcich).

To je povzbudivý počet mladých ľudí, ktorí myslia na svoju budúcnosť. Napriek tomu asi 70.000 obyvateľov tejto vekovej kategórie v II. pilieri nie je. Dôvodov samozrejme môže byť viacero.

 

Poďme sa však pozrieť na rozloženie investícii tých, ktorí v II. pilieri sú.

Správcovské spoločnosti nám ponúkajú 4 druhy fondov, do ktorých je možné investovať:

  • Dlhopisové fondy
  • Akciové fondy
  • Indexové fondy
  • Zmiešané fondy

 

A aká je výnosnosť jednotlivých fondov ?

Typ fondu

VÝNOSNOSŤ

od vzniku

5 rokov

1 rok

Dlhopisové fondy

1,56%

0,98%

2,34%

Akciové fondy

4,53%

3,87%

11,96%

Indexové fondy

10,04%

7,61%

22,16%

Zmiešané fondy

3,07%

3,96%

10,88%

 

Ako je z tabuľky možné vidieť, tak ako dlhodobo, tak aj hlavne v minulom roku dominovali Indexové fondy, zatiaľ čo Dlhopisové fondy sa pohybujú veľmi blízko úrovne inflácie.

Akciové a Zmiešané fondy síce v minulom roku dosahovali rekordné úročenie, avšak z dlhodobého hľadiska ich rast výrazne zaostáva práve za Indexovými fondmi

 

 

Podiel investovaných financií všetkých sporiteľov v II. pilieri je nasledovný:

Aj tu však treba brať do úvahy, že pri vekovej kategórii 52-65 rokov sa väčšina fondov presúva automaticky do dlhopisových fondov.

 

Po odrátaní tejto skupiny, nám graf pre obyvateľov vo veku 18-52 rokov vychádza nasledovne:

Je úplne zrejmé, že aj napriek výnosnosti jednotlivých fondov, takmer 60% Slovákov preferuje Dlhopisové fondy.

 

Sme naozaj takí bohatí, že nepotrebujeme šetriť na dôchodok viac ?

Pozrime sa na tieto čísla na príkladoch.

V roku 2019 priemerný Slovák vložil do II. piliera cca 750€. Pokiaľ tieto boli investované do Dlhopisového fondu, zarobili v priemere 18€, zatiaľ čo investor do Indexového fondu zarobil približne 170€ !!!

Čiže v Indexovom fonde sa v roku 2019 odvody úročili 9,5x viac ako v Dlhopisovom fonde ! (a približne 2x viac ako Akciovom / Zmiešanom fonde)

Rovnako tak v dlhodobom horizonte Indexové fondy zarábajú mnohonásobne viac ako ostatné fondy. Oproti Dlhopisovému cca 6,5x viac, oproti Akciovému 2,2x viac a oproti Zmiešanému 3,3x viac.

Povedzme si otvorene: ktorá banka, alebo investičná stratégia Vám zabezpečí úročenie vkladu na úrovni 10% a viac ročne ? Je preto na zvážení každého z nás, či by nebolo vhodné pridať aj dobrovoľné príspevky do II. piliera, okrem tých povinných (pričom nespornou výhodou je, že aj po dovŕšení 52 rokov tieto dobrovoľné vklady môžeme investovať do fondov podľa vlastného rozhodnutia).

 

Ako to ale bude vyzerať, keď príde čas odísť na dôchodok ?

Napríklad dnes má zamestnaný človek 34 rokov. A najvyšší čas prihlásiť sa do II. piliera. Rozhoduje sa, do ktorého fondu investovať svoje príspevky. Ak by sa nerozhodol pre žiadny, jeho dôchodok by dosiahol maximálne 500€ (reálna hodnota po 31 rokoch inflácií a demografického vývoja však určite bude iná). Ale ak sa rozhodne využiť Indexový fond, jeho mesačný dôchodok vzrastie o 150-250€ ! to je nárast o 30-50% ! Akciové fondy mu nezaručia žiadne výrazne prilepšenie a pri Dlhopisových a Zmiešaných fondoch dokonca hrozí, že bude mať dôchodok ešte nižší o 5-25€.

 

Nemali by sme pri tom ani zabúdať na to, že od roku 2017 sa každoročne mení sadzba odvodov do II. piliera a to o 0,25%. O túto sadzbu sa adekvátne znižuje odvod do Sociálnej poisťovne (I. pilier). V praxi to znamená, že každý ďalší rok budeme vkladať do II. piliera viac a viac z našich odvodov. Pre rok 2020 je táto hodnota 5%. A tieto každoročne navýšené vklady sa nám budú rovnako úročiť a tým ešte viac zvyšovať konečnú nasporenú sumu na našich sporiacich účtoch.

Preto je na mieste zopakovanie otázky. Sme naozaj takí bohatí, aby sme si mohli dovoliť nerozmýšľať nad dôchodkom ? Odpovedať si však musí každý z nás.

 

Život každého je nevyspytateľný. Každý z nás chce alebo už má rodinu, deti, bývanie a zdravie. A práve zdravie je vrtkavé. Čo sa však stane s úsporami, ak by sa, žiaľ, nepodarilo dožiť dôchodkového veku ? Vaše odvody do Sociálnej poisťovne prepadnú, ale Vaše úspory  a ich zhodnotenie v II. pilieri nie. Tieto prostriedky sú len a len Vaše a v prípade skonu budú vyplatené Vami zvolenej oprávnenej osobe.

 

A aj tu je na mieste príklad 34-ročného občana, ktorý sa rozhodol pre vstup do II. piliera.

V prípade skonu vo veku 60 rokov pozostalým budú vyplatené úspory. Ak investoval do Indexových fondov, táto suma sa môže blížiť až k hodnote 100.000€. Pri všetkých ostatných typoch fondov je to „len“ na úrovni 25-30.000€. Myslite na svoju budúcnosť, ale aj budúcnosť svojich drahých.

Doba je rýchla a zložitá. Ale skúste si nájsť niekoľko minút čas, zamyslieť sa nad týmto článkom a aj nad svojou budúcnosťou. Neváhajte ma kontaktovať, ak budete potrebovať poradiť, alebo pomôcť. Pomôžem Vám s výberom najlepšieho fondu, prestupom do inej DSS alebo vstupom do II. piliera, tak aby Vaša budúcnosť mohla byť naozaj pokojná a šťastná.

 

AUTOR: Anna HRABOŠOVÁ a kol.