Vláda Slovenskej republiky 31.3.2020 schválila prvú a druhú vlnu pomoci  určenú občanom, zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom, na znižovanie dopadov koronavírusu.  Pomoc zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú od 6. apríla 2020 od 12:00 prijímať žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. Od stredy, 8. 4. 2020, budú môcť od 12:00 žiadať o príspevky aj ostatní záujemcovia, a to zamestnávatelia s poklesom príjmu a SZČO

Prvá časť pomoci je určená zamestnancom, firmám a SZČO:

 • Štát preplatí 80% platu zamestnanca firmám, ktoré boli povinne zatvorené (Najviac však vo výške 1.100€, pričom podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia. Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800.000€ na celé obdobie realizácie projektu.)
 • Príspevky pre SZČO a zamestnancov podľa poklesu tržieb firmy:
  •   0- 9,99% -     0€ za marec 2020;    0€ za apríl 2020
  • 10-19,99% -   90€ za marec 2020;    0€ za apríl 2020
  • 20-29,99% - 150€ za marec 2020; 180€ za apríl 2020
  • 30-39,99% - 210€ za marec 2020; 180€ za apríl 2020
  • 40-59,99% - 270€ za marec 2020; 300€ za apríl 2020
  • 60-79,99% - 210€ za marec 2020; 420€ za apríl 2020
  • >80%        - 210€ za marec 2020; 540€ za apríl 2020
 • Poskytnutie bankových záruk vo výške 500 mil. € mesačne
 • Pre zamestnancov v karanténe a rodičov na OČR, bude hradených po celú dobu 55 % z ich hrubej mzdy.
 • Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od r. 2014 vrátane
 • Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40% za mesiac marec 2020 s odkladom do konca júla 2020
 • Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40% za mesiac marec 2020 s odkladom do konca júla 2020

Druhá časť pomoci je určená občanom, firmám a SZČO:

 • Odklad splátok úverov až do 9 mesiacov pre občanov (viac sa dozviete >>>TU<<<)
 • Odklad splátok úverov až do 9 mesiacov pre SZČO, malé a stredné podniky
 • Zvyšovanie rámca bezkontaktných platieb z 20€ na 50€

Pomoc je určená:

 • Zamestnávateľom, vrátane SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR
 • Zamestnávateľom a SZČO, ktorým poklesli tržby o najmenej 20%, SZČO, ktoré povinne zatvorili prevádzku alebo obmedzili svoju činnosť v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu

 

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb:

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 je predchádzajúce obdobie 03/2019)
 2. Porovnáva sa priemer tržby z roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac (oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019)
 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac (oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020)

 

Príspevok sa poskytuje od 12. marca 2020, teda odo dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

 

Požiadať o pomoc môžete podľa inštrukcii na stránke www.pomáhameludom.sk.

Pokiaľ máte otázky, nejasnosti alebo potrebujete pomôcť s vybavovaním, neváhajte ma kontaktovať a ja Vám veľmi rada poradím

 

 AUTOR: Anna HRABOŠOVÁ